אולם תצוגה \\  לה- קורטינס
מיקום: בני ברק 

מ"ר: 200 מ"ר

סטטוס: בתהליך

שנה: 2019


 


COOMING SOON>>>>