דירת נופש \\ 
מיקום: רח' אלנבי, תל אביב

גודל: 46 מ"ר

סטטוס: הושלם

שנה: 2017

צילום: דרור ורשבסקי

Show More
Show More
Show More